การรับคืนและเปลี่ยนสินค้า

 

› ทางเราต้องขออภัยหากท่านได้รับสินค้าที่เสียหายหรือสินค้าผิดจากเรา

› การคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้าจะสำหรับลูกค้าที่ไม่พอใจกับสินค้าอันเนื่องมาจาก ไซส์ที่ผิดพลาดหรือปัญหาอื่นๆ แต่ทั้งนี้การคืนหรือเปลี่ยนสินค้าบางชนิดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว

› ในกรณีที่ขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนทุกครั้ง โดยสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร็มได้ที่ ‘MY RETURNS’ และ ‘MY EXCHANGE’ 

› สินค้าทุกชิ้นที่จะทำการคืนหรือเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยที่ไม่ผ่านการสวมใส่ ซักล้าง ปรับเปลี่ยน และยังคงติดป้ายสินค้าอยู่

› รวมถึงจะต้องมีแบบฟอร์มการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง มิเช่นนั้นจะไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้

 

นโยบายการคืนสินค้า

« สำหรับลูกค้าที่ได้รับสินค้าที่เสียหายหรือผิดพลาด »

 

› ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการคืนสินค้า ทาง FABLAB จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด

› สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หรือสภาพเดิม จะไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม

› สินค้าที่ผ่านการสวมใส่ ซักล้าง ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจะไม่สามารถคืนได้

› สินค้าต้องมีป้ายสินค้าติดอยู่

› การคืนสินค้าต้องทำภายใน 3 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า

› ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดใดกับสินค้าที่ทำการขอคืน จนกว่าสินค้าที่จะขอเปลี่ยนจะมาถึงที่บริษัท

› แบบฟอร์มการคืนสินค้าจะต้องมาพร้อมกับสินค้าที่จะขอคืนทุกครั้ง

› สำหรับสินค้าที่ไม่มีสินค้าคืน จะสามารถรับเงินคืนได้

› การคืนสินค้าจะดำเนินการภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ทางบริษัทได้รับสินค้าแล้ว

› การคืนสินค้าสามารถกระทำได้ที่ FABLAB & FABLAB CAFÉ – EKAMAI เท่านั้น

 

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

« สำหรับลูกค้าที่ไม่พอใจในสินค้า »

 

› ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด

› สินค้าจะสามารถเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวต่อ 1 ใบการสินค้า

› สินค้าที่มีการเปลี่ยนแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้อีก

› สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หรือสภาพเดิม จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ 

› สินค้าที่ผ่านการสวมใส่ ซักล้าง ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจะไม่สามารถเปลี่ยนได้

› สินค้าต้องมีป้ายสินค้าติดอยู่

› การเปลี่ยนสินค้าต้องทำภายใน 3 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า

› ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดใดกับสินค้าที่ทำการขอเปลี่ยน จนกว่าสินค้าที่จะขอเปลี่ยนจะมาถึงที่บริษัท

› แบบฟอร์มการเปลี่ยนสินค้าจะต้องมาพร้อมกับสินค้าที่จะขอเปลี่ยนทุกครั้ง

› สำหรับสินค้าที่ไม่มีสินค้าเปลี่ยน จะไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้

› สินค้าลดราคาจะไม่สามาถเปลี่ยนได้ ไม่ว่าในกรณีไหนก็ตาม

› การเปลี่ยนสินค้าสามารถทำได้โดยการส่งไปรษณีย์มาที่ที่อยู่ที่เราจะจัดเตรียมให้ไว้เท่านั้น

 

นโยบายการคืนเงิน

› เราจะไม่คืนเงินให้กับลูกค้า เมื่อสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนเนื่องจากไม่พอใจในสินค้าไม่มีเปลี่ยนคืนลูกค้า

› เราจะคืนเงินให้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อสินค้าที่เสียหายและผิดพลาดไม่มีเปลี่ยนคืนลูกค้า

SUBSCRIBE FABLAB

Subscribe now for future promotions

Email *