ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

 

วิธีและราคาการจัดส่งสินค้า

 

การจัดส่งภายในประเทศไทย

› การจัดส่งแบบทั่วไป สำหรับสินค้าที่มีพื้นที่การจัดส่งอยู่ในเขตต่างจังหวัดของประเทศไทย

› การจัดส่งแบบเร่งด่วน สำหรับสินค้าที่มีพื้นที่การจัดส่งอยู่ในเขต กรุงเทพมหานครฯ นนทบุรี สมุทรปาการและ ประทุมธานี

ปลายทาง

วิธีจัดส่ง

ระยะเวลาการจัดส่ง

ราคา

ประเทศไทย

ไม่รวม กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปาการ ประทุมธานี

ส่งทั่วไป 

ภายใน5วัน

 80 บาท

กรุงเทพฯ

รวมถึง นนทบุรี สมุทรปาการ ปทุมธานี

ส่งด่วน

ภายใน 2 วัน

 70 บาท

 

การจัดส่งแบบทั่วไป

› การจัดส่งแบบทั่วไปจะสำหรับสินค้าที่อยู่ในเขตต่างจังหวัดของประเทศไทย และจะทำการจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทย

› เราจะจัดส่งสินค้าภายใน 5 วันทำการหลังจากที่ส่งใบยืนยันสินค้าให้กับคุณ ในช่วงลดราคาหรือโปรโมชั่นต่างๆ ระยะเวลาการจัดเตรียมและส่งสินค้าอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้น วันเสาร์และวันอาทิตย์จะไม่ใช่วันทำการ ถ้าหากว่าไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วันทำการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา

› พัสดุทุกชิ้นเป็นพัสดุลงทะเบียน สามารถตรวจสอบสถานะการส่งแบบออนไลน์ โดยใส่เลขพัสดุ ที่นี่

› ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่สั่งสินค้าแล้ว

การจัดส่งแบบเร่งด่วน

› การจัดส่งแบบเร่งด่วนจะสำหรับสินค้าที่อยู่ในเขต กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปาการ ปทุมธานี

› เราจะจัดส่งสินค้าภายใน 2 วันทำการหลังจากที่ส่งใบยืนยันสินค้าให้กับคุณ ในช่วงลดราคาหรือโปรโมชั่นต่างๆ ระยะเวลาการจัดเตรียมและส่งสินค้าอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้น วันเสาร์และวันอาทิตย์จะไม่ใช่วันทำการ ถ้าหากว่าไม่ได้รับสินค้าภายใน 5 วันทำการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา

› พัสดุทุกชิ้นเป็นพัสดุลงทะเบียน สามารถตรวจสอบสถานะการส่งแบบออนไลน์ โดยใส่เลขพัสดุ ที่นี่

› ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่สั่งสินค้าแล้ว

 

การจัดส่งต่างประเทศ

› การจัดส่งต่างประเทศจะมีทั้งแบบส่งทั่วไปและส่งด่วน

ปลายทาง

วิธีจัดส่ง ระยะเวลา ราคา
ต่างประทศ

ส่งทั่วไป

ภายใน 21 วัน

คำนวนตามน้ำหนักสินค้าและพื้นที่การจัดส่ง

ต่างประเทศ

ส่งด่วน

ภายใน 7 วัน

คำนวนตามน้ำหนักสินค้าและพื้นที่การจัดส่ง

การจัดส่งแบบทั่วไป

› เราจะจัดส่งสินค้าภายใน 21 วันทำการหลังจากที่ส่งใบยืนยันสินค้าให้กับคุณ ในช่วงลดราคาหรือโปรโมชั่นต่างๆ ระยะเวลาการจัดเตรียมและส่งสินค้าอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้น วันเสาร์และวันอาทิตย์จะไม่ใช่วันทำการ ถ้าหากว่าไม่ได้รับสินค้าภายใน 25 วันทำการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา

› พัสดุทุกชิ้นเป็นพัสดุลงทะเบียน สามารถตรวจสอบสถานะการส่งแบบออนไลน์ โดยใส่เลขพัสดุ ที่นี่

› สินค้าทุกชนิดส่งจากกรุงเทพฯ ประทศไทย

› ภาษีการนำเข้าสินค้าหรือภาษีมูลค่าเพิ่มเติมต่างๆที่ถูกเรียกเก็บ  ผู้รับสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่สามารถควบคุมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่างๆเหล่านี้ได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสินค้านำเข้า โปรดติตต่อกรมศุลกากรของประเทศคุณ 

› ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่สั่งสินค้าแล้ว

การจัดส่งแบบเร่งด่วน

› เราจะจัดส่งสินค้าภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ส่งใบยืนยันสินค้าให้กับคุณ ในช่วงลดราคาหรือโปรโมชั่นต่างๆ ระยะเวลาการจัดเตรียมและส่งสินค้าอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้น วันเสาร์และวันอาทิตย์จะไม่ใช่วันทำการ ถ้าหากว่าไม่ได้รับสินค้าภายใน 10 วันทำการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา

› พัสดุทุกชิ้นเป็นพัสดุลงทะเบียน สามารถตรวจสอบสถานะการส่งแบบออนไลน์ โดยใส่เลขพัสดุ ที่นี่

› สินค้าทุกชนิดส่งจากกรุงเทพฯ ประเทศไทย

› ภาษีการนำเข้าสินค้าหรือภาษีมูลค่าเพิ่มเติมต่างๆที่ถูกเรียกเก็บ  ผู้รับสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่สามารถควบคุมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่างๆเหล่านี้ได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสินค้านำเข้า โปรดติตต่อกรมศุลกากรของประเทศคุณ 

› ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่สั่งสินค้าแล้ว

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

› วันหยุดประจำประเทศไทยจะไม่นับเป็นวันทำการ ดังนั้นอาจจะมีระยะเวลาในการจัดส่งเพิ่มเติมในช่วงวันหยุดนั้น

 

› ตารางวันหยุดประจำประเทศไทย

1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2 มกราคม วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
3 มกราคม วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
6 เมษายน วันจักรี
13-17 เมษายน วันสงกรานต์
1 พฤษภาคม วันแรงงาน
5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
10 พฤษภาคม วันวิสาฆบูชา
8 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
11 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
13-14 สิงหาคม วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
11 ธัันวาคม วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
24 ธันวาคม วันคริสต์มาสอีฟ
25 ธันวาคม วันคริสต์มาส
31 ธันวาคม วันสิ้นปี

SUBSCRIBE FABLAB

Subscribe now for future promotions

Email *