เงื่อนไขการให้บริการ

กรุณาศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บก่อนสั่งสินค้า หากคุณใช้เว็บไซต์และสั่งซื้อสินค้า จะถือว่าคุณได้ยินยอมต่อเงื่อนไขต่างๆของเว็บไซต์

 

1) การสั่งซื้อสินค้า

› เมื่อคุณสั่งสินค้าบนเว็บไซต์ ทางเราจะต้องส่งอีเมลยืนยันสินค้าให้กับคุณ ถ้าหากเกิดปัญหากับสินค้าของคุณ ทางเราสามารถติดต่อคุณได้โดยตรง

› ถ้าคุณจะสั่งสอนค้าบนเว็บไซต์ คุณต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์ โดยที่คุณจะต้องกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องและเป็นความจริง คุณจะต้องอัพเดทข้อมูลของคุณเสมอๆ หากแต่มีข้อมูลใดใดที่เปลี่ยนแปลง

› เพื่อการสั่งสินค้าที่สมบูรณ์ คุณจะต้องทำตามขั้นตอนต่างๆที่กำหนดบนเว็บไซต์ หลังจากนั้นคุณจะได้รับ ‘Order Acknowledgement’ หรือใบตอบรับ เมื่อคุณชำระสินค้าของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะส่ง ‘Order Confirmation’ หรือใบยืนยันการสั่งสินค้า เพื่อยืนยันสินค้าของคุณ ถ้าหากคุณไม่ได้รับใบยืนยันสินค้าภายใน 48ชั่วโมง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา เมื่อสินค้าได้ดำเนินการส่งแล้ว เราจะส่ง ‘Shipping Confirmation’ หรือใบยืนยันการส่งสินค้าพร้อมกับเลขพัสดุให้กับคุณ

› เมื่อคุณสินค้าได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดใดได้อีก ดังนั้นโปรดตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการสั่งสินค้า 

› ทางเราสามารถปฎิเสธคำสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้ได้

– สินค้าหมด

– ไม่ชำระเงิน

– ความผิดพลาดของรายละเอียดสินค้า รวมถึง ราคาและโปรโมชั่น

– การฉ้อโกงต่างๆ

› หากมีเหตุการณ์ต่างๆข้างต้นเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้กับคุณทราบ หากคุณได้ทำการชำระสินค้าเรียบร้อยแล้ว เราจะชำระเงินคืนท่านภายใน 15 วัน

› สินค้าทุกชนิดที่แสดงบนเว็บไซต์จะถือว่าเป็นของพร้อมส่ง หากแต่เกิดความล่าช้าของระบบการจักการต่างๆ  จำนวนสต๊อกอาจมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ถ้าสินค้าที่คุณสั่งหมดหลังจากที่คุณชำระสินค้า เราจะแจ้งให้คุณทราบทันที

› เราจะเก็บข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินของคุณให้ดีที่สุดแต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากบุคคลที่สาม ที่เข้าถึงข้อมูลของคุณจากการสั่งซื้อสินค้าผ่านเรา

 

2) การส่งสินค้า

› กรุณากรอกข้อมูลที่อยู่การจัดส่งสินค้าย่างครบถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งสินค้าที่ล่าช้าและผิดพลาด โปรดแก้ไขข้อมูลอยู่เสมอๆหากมีการเปลี่ยนแปลง

› ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่สั่งสินค้าแล้ว

› พัสดุทุกชิ้นเป็นพัสดุลงทะเบียน คุณสามารถตรวจสอบสถานะการส่งแบบออนไลน์ได้ตลอดเวลาโดยใส่เลขพัสดุตามที่เราแจ้งไว้

› สำหรับสินค้าที่มีการสั่งซื้อในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ทางเราจะดำเนินการจัดส่งในวันจันทร์ถัดไป เนื่องจากวันเสาร์และวันอาทิตย์จะไม่ใช่วันทำการ

› วันหยุดประจำประเทศไทยจะไม่นับเป็นวันทำการ ดังนั้นอาจจะมีระยะเวลาในการจัดส่งเพิ่มเติมในช่วงวันหยุดนั้นๆ

 

ตารางวันหยุดประจำประเทศไทย

1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2 มกราคม วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
3 มกราคม วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
6 เมษายน วันจักรี
13-17 เมษายน วันสงกรานต์
1 พฤษภาคม วันแรงงาน
5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
10 พฤษภาคม วันวิสาฆบูชา
8 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
11 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
13-14 สิงหาคม วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
11 ธัันวาคม วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
24 ธันวาคม วันคริสต์มาสอีฟ
25 ธันวาคม วันคริสต์มาส
31 ธันวาคม วันสิ้นปี

 

› สินค้าทุกชนิดส่งจากกรุงเทพฯ ประทศไทย

› ภาษีการนำเข้าสินค้าหรือภาษีมูลค่าเพิ่มเติมต่างๆที่ถูกเรียกเก็บ  ผู้รับสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่สามารถควบคุมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่างๆเหล่านี้ได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสินค้านำเข้า โปรดติตต่อกรมศุลกากรของประเทศคุณ 

 

การจัดส่งภายในประเทศไทย

การจัดส่งแบบทั่วไป

› การจัดส่งแบบทั่วไปจะสำหรับสินค้าที่อยู่ในเขตต่างจังหวัดของประเทศไทย และจะทำการจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทย

› เราจะจัดส่งสินค้าภายใน 5 วันทำการหลังจากที่ส่งใบยืนยันสินค้าให้กับคุณ ในช่วงลดราคาหรือโปรโมชั่นต่างๆ ระยะเวลาการจัดเตรียมและส่งสินค้าอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้น วันเสาร์และวันอาทิตย์จะไม่ใช่วันทำการ ถ้าหากว่าไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วันทำการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา

การจัดดส่งแบบเร่งด่วน

› การจัดส่งแบบเร่งด่วนจะสำหรับสินค้าที่อยู่ในเขต กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปาการ ปทุมธานี

› เราจะจัดส่งสินค้าภายใน 2 วันทำการหลังจากที่ส่งใบยืนยันสินค้าให้กับคุณ ในช่วงลดราคาหรือโปรโมชั่นต่างๆ ระยะเวลาการจัดเตรียมและส่งสินค้าอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้น วันเสาร์และวันอาทิตย์จะไม่ใช่วันทำการ ถ้าหากว่าไม่ได้รับสินค้าภายใน 5 วันทำการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา

 

การจัดส่งต่างประเทศ

การจัดส่งแบบทั่วไป

› เราจะจัดส่งสินค้าภายใน 21 วันทำการหลังจากที่ส่งใบยืนยันสินค้าให้กับคุณ ในช่วงลดราคาหรือโปรโมชั่นต่างๆ ระยะเวลาการจัดเตรียมและส่งสินค้าอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้น วันเสาร์และวันอาทิตย์จะไม่ใช่วันทำการ ถ้าหากว่าไม่ได้รับสินค้าภายใน 25 วันทำการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา

การจัดส่งแบบเร่งด่วน

› เราจะจัดส่งสินค้าภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ส่งใบยืนยันสินค้าให้กับคุณ ในช่วงลดราคาหรือโปรโมชั่นต่างๆ ระยะเวลาการจัดเตรียมและส่งสินค้าอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้น วันเสาร์และวันอาทิตย์จะไม่ใช่วันทำการ ถ้าหากว่าไม่ได้รับสินค้าภายใน 10 วันทำการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา

 

3) ราคาสินค้าและการชำระสินค้า

› ราคาสินค้าทุกชนิดบนเว็บไซต์เป็นราคาสุดท้ายที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ซึ่งไม่สามารถต่อลองหรือลดราคาได้อีก

› ราคาสินค้าทุกชิ้นจะยังไม่รวมค่าส่ง ราคารวมของคำสั่งสินค้าจะเป็นราคาสินค้าบวกกับราคาค่าส่ง

› FABLAB GROUP COMPANY LIMITED มีสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อสินค้าภายใต้ความพิจารณาของเราและมัสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงต่างๆได้ทุกเมื่อ

 

4) FABLAB Code

› คุณสามารถใช้รหัสได้แค่เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งรหัส

› รหัสไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด เครดิต หรือสินค้าใดใดได้

› รหัสจะมีกำกัดเวลาการใช้งาน โปรดตรวจสอบทุกครั้งก่อนใช้งาน

› รหัสจะไม่สามารถใช้กันสินค้าลดราคาได้

› คุณต้องกรอกรหัส ณ จุดชำระสินค้าบนเว็บไซต์ คำสั่งสินค้าที่สั่งโดยไม่ใช้รหัสจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษนั้นๆ และคำสั่งสินค้านั้นจะไม่สามารถยกเลิกเพื่อเพิ่มรหัสและรับสิทธิพิเศษนั้นได้

 

5) การรับคืนและเปลี่ยนสินค้า

› การคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้าจะสำหรับลูกค้าที่ไม่พอใจกับสินค้าอันเนื่องมาจาก ไซส์ที่ผิดพลาดหรือปัญหาอื่นๆ แต่ทั้งนี้การคืนหรือเปลี่ยนสินค้าบางชนิดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว

› สินค้าทุกชิ้นที่จะทำการคืนหรือเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยที่ไม่ผ่านการสวมใส่ ซักล้าง ปรับเปลี่ยน และยังคงติดป้ายสินค้าอยู่

› การคืนสินค้าสามารถกระทำได้ที่ FABLAB & FABLAB CAFÉ – EKAMAI เท่านั้น

› การเปลี่ยนสินค้าสามารถทำได้โดยการส่งไปรษณีย์มาที่ที่อยู่ที่เราจะจัดเตรียมให้ไว้เท่านั้น

› ในกรณีที่ขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนทุกครั้ง โดยสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร็มได้ที่ ‘MY RETURNS’ และ ‘MY EXCHANGE’ 

› การคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าจะต้องมีแบบฟอร์มการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง มิเช่นนั้นจะไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้

› การคืนหรือเปลี่ยนสินค้าจะต้องทำภายใน 3 วันหลังจากที่ได้รับสินค้าและสินค้าลดราคาไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนได้

› สินค้าที่จะคืนหรือเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือสภาพเดิมและไม่ผ่านการใช้งานหรือแปลงสภาพใดใดทั้งสิ้น มิ๊เช่นนั้นจะไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนได้

› สินค้าต้องมีป้ายสินค้าติดอยู่

› สินค้าสามารถคืนหรือเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งใบคำสั่งสินค้า

› เราจะไม่คืนเงินให้กับลูกค้า เมื่อสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนเนื่องจากไม่พอใจในสินค้าไม่มีเปลี่ยนคืนลูกค้า

› เราจะคืนเงินให้กับลูกค้าก็ต่อเมื่อสินค้าที่เสียหายและผิดพลาดไม่มีเปลี่ยนคืนลูกค้า

› ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดใดกับสินค้าที่ทำการขอคืนและเปลี่นน จนกว่าสินค้าที่จะขอคืนหรือเปลี่ยนจะมาถึงที่บริษัท เราจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากที่เราได้รับสินค้า

 

6) การลองสินค้า

› บริการลองสินค้าสำหรับลูกค้าที่อยากจะลองสินค้าของจริงที่หน้าร้าน FABLAB

› บริการลองสินค้าจำกัดเฉพาะเสื้อผ้าและรองเท้าเท่านั้น

› ในกรณีที่ขอลองสินค้า ลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนทุกครั้ง โดยสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มได้ที่ ‘MY RESERVATION’ เราจะดำเนินการตอบกลับภายใน 48 ชม. และคุณสามารถเข้ารับบริการลองสินค้าได้หลังจากนั้น 3วัน 

› เราจะเก็บสินค้าที่คุณของลองเพียงแค่ 7 วัน หลังจากวันที่คุณขอลองสินค้า

› การลองสินค้าจะต้องมีแบบฟอร์มการขอลองสินค้าทุกครั้ง มิเช่นนั้นจะไม่สามารถลองสินค้าได้

 

7) ข้อมูลสินค้า

› เราพยายามที่จะกรอกข้อมูลสินค้าทุกชิ้นให้ครบถ้วนและมากที่สุด โดยที่สีของสินค้าที่ปรากฏบนเว็ปไซต์จะขึ้นอยู่กับจอคอมพิวเตอร์หรือจอโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งอาจจะสามารถผิดเพี้ยนจากสีของสินค้าจริงได้ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าสีที่ปรากฏบนเว็บไซต์และสีของสินค้าจริงจะเหมือนกัน

› เราจะพยายามที่จะกรอกข้อมูลสินค้า รายละเอียดสินค้า ราคาของสินค้าทุกชิ้นให้ครบถ้วนและถูกต้องตลอดเวลา แต่หากเกิดความผิดพลาดของข้อมูลสินค้าหรือส่วนลดต่างๆ ทางเรามีสิทธิทีจะปฏิเสธคำสั่งสินค้า

 

8) ติดต่อเรา

› หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสั่งสินค้าหรือคำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ คุณสามารถส่งเรื่องหาเราได้ทางอีเมล เราจะตอบกลับภายใน 48 ชม. 

 

9) รูปภาพ

› รูปทุกรูปบนเว็บไซต์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ FABLAB GROUP CO., LTD. กรุณาอย่านำรูปไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 

10) ทั่วไป

› บางครั้งข้อมูลบนเว็บไซต์ www.fablab-store.com อาจะมีรูปแบบผิดเพี้ยนหรือข้อมูลของสินค้า ราคา จำนวนสินค้าที่ผิดพลาด เรามีสิทธิที่จะเปลี่ยนหรือแก้ข้อมูลต่างๆได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

SUBSCRIBE FABLAB

Subscribe now for future promotions

Email *