นโยบายการคืนเงิน

Return & Exchange Policy

กรณีขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ซึ่งเป็นความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต กระบวนการขนส่งหรือทางบริษัทฯ ส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาดให้กับลูกค้า

  • ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าแบบเดิม หรือเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ได้ โดยสินค้าที่เปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่าสินค้าชิ้นเดิมเท่านั้น
  • กรณีสินค้าที่เปลี่ยนราคาสูงกว่า ทางด้านลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเอง
  • กรณีสินค้าที่เปลี่ยนราคาต่ำกว่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนต่างไม่ว่ากรณีใดๆ
  • กรณีบริษัทจัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ให้กับลูกค้า ทางลูกค้าต้องเก็บสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์และรวมถึงการไม่แกะป้ายราคาสินค้าออก พร้อมกับแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า และแจ้งทางแอดมินทันทีที่ได้รับสินค้าในสภาพที่สินค้าชำรุดหรือเสียหาย

 

*การจองสินค้าสามารถจองผ่านทาง LINE Official Account ของ FABLAB Store เท่านั้น (LINE ID : @fablab.store)

**บริษัทจะรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วัน หากเกินวันดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี